anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 (Từ ngày 26/11 đến ngày 1/12/2018) Tháng Mười Một 23, 2018 4:54 chiều     Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 26/11/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp, dự…
anh-lich-cong-tac-120x118

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2018

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 10/9/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp Ban giám hiệu Bích Thứ ba  11/9/18 – Thăm lớp nhắc nhở GV thực hiện nghiêm túc chương trình Ban giám hiệu Đ/c Hạnh Thứ tư 12/9/18 -…