anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 (Từ ngày 26/11 đến ngày 1/12/2018) Tháng Mười Một 23, 2018 4:54 chiều     Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 26/11/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp, dự…