anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Từ ngày 29/01 đến 03/02/2018 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Hai (29/01) Giao ban HĐSP –  Kiểm tra thực phẩm bếp nuôi  Các lớp thực hiện nghiêm…
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 Từ ngày 22/01 đến 27/01/2018 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Hai (22/01) Giao ban HĐSP –  Kiểm tra thực phẩm bếp nuôi  Các lớp thực hiện nghiêm…
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 Từ ngày 15/01 đến 20/01/2018 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Hai (15/01) Giao ban HĐSP –  Kiểm tra thực phẩm bếp nuôi  Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình  Đ/c…
anh lich cong tac

Lịch công tác

Lịch công tác LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 Từ ngày 08/01 đến 13/01/2018 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Hai (08/01) Giao ban HĐSP  Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 2017 Thời gian từ ngày: 18 đến ngày 23 tháng 9 năm 2017 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2017 Thời gian: Từ ngày:11/9 đến 16/9/2017 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Thứ hai(11/9) BGH họp giao ban HĐSP Các nhóm lớp ổn định, rèn...
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

Lịch công tác tuần 1 tháng 9 năm 2017 Thời gian từ ngày: 4/9 đến 8/9/2017 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Thứ hai (4/9)  Duyệt văn nghệ,...
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8 NĂM 2017 Thời gian từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2017 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Thứ hai (28/8) - BGH họp giao ban HĐSP - Đón trẻ tựu...
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8 NĂM 2017 Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Thứ hai (21/8) Họp giao ban HĐSP Các đ/c GV chưa là Đảng...