Tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trường MN Nam Tân là một cơ sở giáo dục công lập có đầy đủ cơ cấu tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn theo đúng Điều lệ trường mầm…
anh-lich-cong-tac-120x118

Lich công tác tuần 13 năm học 2018-2019

Lịch công tác tuần 4 tháng 11 năm 2018   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 19/11/2018 – Họp giao ban– Tổ chức hội thi Bé kể chuyện hát hay Ban giám hiệu Đ/c…
anh-lich-cong-tac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 3 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 8 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018) Tháng Mười 13, 2018 2:57 chiều   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 15/10/2018  – Duyệt báo cáo CSDL với đ/c Yến…
anh-lich-cong-tac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10 Thời gian từ ngày: 08 đến  13 tháng 10  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban…
anh-lich-cong-tac-120x118

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2018

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 10/9/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp Ban giám hiệu Bích Thứ ba  11/9/18 – Thăm lớp nhắc nhở GV thực hiện nghiêm túc chương trình Ban giám hiệu Đ/c Hạnh Thứ tư 12/9/18 -…