anh-lich-cong-tac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 3 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 8 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018) Tháng Mười 13, 2018 2:57 chiều   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 15/10/2018  – Duyệt báo cáo CSDL với đ/c Yến…
anh-lich-cong-tac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10 Thời gian từ ngày: 08 đến  13 tháng 10  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban…
anh-lich-cong-tac-120x118

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2018

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 10/9/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp Ban giám hiệu Bích Thứ ba  11/9/18 – Thăm lớp nhắc nhở GV thực hiện nghiêm túc chương trình Ban giám hiệu Đ/c Hạnh Thứ tư 12/9/18 -…
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Từ ngày 29/01 đến 03/02/2018 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Hai (29/01) Giao ban HĐSP –  Kiểm tra thực phẩm bếp nuôi  Các lớp thực hiện nghiêm…
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 Từ ngày 22/01 đến 27/01/2018 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Hai (22/01) Giao ban HĐSP –  Kiểm tra thực phẩm bếp nuôi  Các lớp thực hiện nghiêm…
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 Từ ngày 15/01 đến 20/01/2018 THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN Hai (15/01) Giao ban HĐSP –  Kiểm tra thực phẩm bếp nuôi  Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình  Đ/c…