anh-lich-cong-tac-120x118

Lich công tác tuần 13 năm học 2018-2019

Lịch công tác tuần 4 tháng 11 năm 2018   Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 19/11/2018 – Họp giao ban– Tổ chức hội thi Bé kể chuyện hát hay Ban giám hiệu Đ/c…
anh-lich-cong-tac-120x118

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2018

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 10/9/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp Ban giám hiệu Bích Thứ ba  11/9/18 – Thăm lớp nhắc nhở GV thực hiện nghiêm túc chương trình Ban giám hiệu Đ/c Hạnh Thứ tư 12/9/18 -…
LICH GIANG DAY

Lịch giảng dạy trường MN Nam Tân

Khối 5 tuổi 4 tuổi 3 tuổi 24-36 tháng THỨ 2 Giáo dục âm nhạc Phát triển thể chất Phát triển thể chất phát triển vận động THỨ 3 – Làm quen với…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…