LICH GIANG DAY

Lịch giảng dạy trường MN Nam Tân

Khối 5 tuổi 4 tuổi 3 tuổi 24-36 tháng THỨ 2 Giáo dục âm nhạc Phát triển thể chất Phát triển thể chất phát triển vận động THỨ 3 – Làm quen với…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…