LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1

Tháng Một 29, 2018 9:25 sáng

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Từ ngày 29/01 đến 03/02/2018

THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
Hai (29/01) Giao ban HĐSP –  Kiểm tra thực phẩm bếp nuôi  Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình  Đ/c Bích
Ba (30/01) Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình  – BGH thăm lớp, dự giờ lớp 5 tuổi A Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình  – BGH thăm  lớp 5 tuổi C Đ/c Hạnh
Tư (31/01) Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình  – BGH thăm lớp, dự giờ lớp 5 tuổi B Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình  Đ/c Bích
Năm (01/02) Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình Đ/c Hạnh
Sáu (02/02) Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình – BGH thăm lớp 3 tuổi A Các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình  Đ/c Bích
Bảy (03/01)  Sinh hoạt chuyên môn tổ Mẫu giáo Đ/c Hạnh