Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

Trường MN Nam Tân là một cơ sở giáo dục công lập có đầy đủ cơ cấu tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn theo đúng Điều lệ trường mầm non và các quy định của Pháp luật, của Ngành. DANH SÁCH CB, GV, CNV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM-SĐT
A/ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
I. CHI BỘ ĐẢNG: Có 13 đảng viên; Cấp ủy chi bộ gồm 02 đồng chí
1 Đinh Thị Kim Bích Bí thư chi bộ    ĐHSPMN
2 Phạm Thị Oanh Phó bí thư chi bộ    TCSP MN
II. BAN GIÁM HIỆU:
1 Đinh Thị Kim Bích Hiệu trưởng  0945.552.796
2 Phạm Thị Hạnh Phó hiệu trưởng 0845.020.686
III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Đinh Thu Hiền Chủ tịch CĐ  0964936668
2 Phạm Thị Oanh P. Chủ tịch CĐ 0914371269
3 Nguyễn T Hồng Vân Trưởng ban Nữ công  0943.701.713
IV. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
1 Đinh Thị Huế Trưởng ban 0842087215
2 Phạm Thị Ngoan Phó ban  087109929
3 Lê Thị Mai UV 0914815095
V. BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH
1 Đinh Xuân Quế Trưởng ban
2 Trần Công Đắc Phó ban
3 Vũ Công Trang UV
VI. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1 Lưu Thị Mai Bí thư chi Đoàn 0914815095
2 Vũ Thị Quế Phó bí thư chi Đoàn 0379055627
B/ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG
I. TỔ MẪU GIÁO
1 Nguyễn Thị Hồng Vân GV1 – 5TA-TP CMMG 0943.701.713
2 Đinh Thu Hiền GV2 – 5TA  0964936668
3 Phạm Thị Oanh GV1 – 5TB  0914371269
4 Nguyễn Thị Minh Phương GV2 – 5TB  0892523580
5 Phạm Thị Ngoan GV1-5TC-TTCMMG  087109929
6 Trần Thị Ngoan GV2 – 5TC 0943072560
7 Vũ Thị Út GV1 – 4TA-Thủ quỹ 0839370376
8 Đinh Thị Huế GV1 – 4TB 0842087215
9 Lưu Thị Mai GV1-4TC 0914815095
10 Tống Thị Loan GV1 – 3TA 0979691755
11 Đặng Thị Tho GV1 – 3TB 0839370375
12 Nguyễn Thị Thêu GV1 – 3TB 0942908244
13 Hoàng Thị Duyên GV2 – 4T
14 Đinh Thị Huyền GV2 – 3T
15 Đinh Thị Tám GVND 0877800229
II. TỔ NHÀ TRẺ
1 Vũ Thị Quế GV1-NTA-TTTNT 0379055627
2 Trần Thị Thủy GV2-NTA 0916665362
3 Đinh Thị Bích GV1-NTB
4 Đinh Thị Lệ GV2-NTB-TPCMNT 0395316535
5 Mai Thị Lụa GV1-NTC 0949894078
6 Nguyễn Thị Doan GV2-NTC
7 Trịnh Thị Xuân GVND 0943560206